Geodezja

Pomiary inżynieryjno – przemysłowe

 • precyzyjne pomiary przemieszczeń i odkształceń konstrukcji

 • pomiary inwentaryzacyjne zbiorników na paliwa płynne

 • pomiary objętości (mas ziemi, węgla na składowiskach)

Kompleksowa obsługa inwestycji w budownictwie

• tyczenie osi konstrukcyjnych

• pomiary kontrolne konstrukcji

• inwentaryzacja powykonawcza obiektów

• prowadzenie numerycznej mapy dyżurnej

Pomiary inżynieryjno – przemysłowe

 • precyzyjne pomiary przemieszczeń i odkształceń konstrukcji

 • pomiary inwentaryzacyjne zbiorników na paliwa płynne

 • pomiary objętości (mas ziemi, węgla na składowiskach)

Kompleksowa obsługa inwestycji w budownictwie

• tyczenie osi konstrukcyjnych

• pomiary kontrolne konstrukcji

• inwentaryzacja powykonawcza obiektów

• prowadzenie numerycznej mapy dyżurnej

Mapy do celów projektowych

 • w opracowaniu klasycznym

 • w opracowaniu numerycznym

Podziały nieruchomości i inne opracowania geodezyjno-prawne

• analizy oraz badania stanu prawnego nieruchomości

• wstępne projekty podziału nieruchomości

• badania ksiąg wieczystych

Lokalizacja infrastruktury podziemnej​

 • pomiary przebiegu tras rurociągów i kabli energetycznych z określeniem głębokości ich ułożenia

 • wskazanie miejsc uszkodzeń kabli energetycznych (przerwanie lub doziemienie)

 • lokalizacja zasypanych studni kanalizacyjnych, zbiorników metalowych, trzpieni i pokryw zasuw (do głębokości 4 metrów)

Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana do celów:

 • projektowych

 • uzyskania samodzielności lokali

 • podatkowych

Pomiary sytuacyjno-wysokościowe i inwentaryzacyjne realizujemy instrumentami marki Leica.

Lokalizację infrastruktury podziemnej wykonujemy instrumentami produkcji własnej oraz firmy Metrotech i Schonstedt.

Nasz adres

Geo-Serwis

Łabędzia 18

80-126 Gdańsk

Polska

Skontaktuj się z nami

Telefon:  601-652-651

Tel/Fax:   58 322-11-67

Email: geoserwis@polskieprodukty.pl

Znajdź nas na Facebooku: 

 • Facebook
Napisz do nas