Geo-Serwis Janusz Żurowski

Podstawą działalności firmy są usługi geodezyjne takie jak:

 • pomiary geodezyjne – geodezja inżynieryjno - przemysłowa

 • opracowania fotogrametryczne

 • lokalizacja infrastruktury podziemnej (kable, rury, studnie)

 • inwentaryzacja architektoniczno-budowlana

 • produkcja i sprzedaż lokalizatorów infrastruktury podziemnej WIP

Geodezja

Usługi geodezyjne świadczone przez firmę Geo-Serwis obejmują:

 • pomiary inżynieryjno - przemysłowe

 • kompleksową obsługę inwestycji w budownictwie

 • mapy do celów projektowych

 • podziały nieruchomości i inne opracowania geodezyjno-prawne

 • lokalizację infrastruktury podziemnej

 • inwentaryzacje architektoniczno-budowlane

Fotogrametria

Od kilku lat nasza oferta obejmuje również opracowania fotogrametryczne powstałe dzięki pozyskiwaniu danych z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych (dronów). W bezpieczny, szybki i dokładny sposób wykonujemy:

 • pomiary objętości mas ziemnych, hałd węgla, składowisk złomu i pryzm kruszywa itp.

 • ortofotomapy o wysokiej rozdzielczości

 • dokumentacje fotograficzne miejsca planowanej inwestycji, postępu prac budowlanych oraz istniejących obiektów