top of page

Geo-Serwis Janusz Żurowski

Podstawą działalności firmy są usługi geodezyjne takie jak:

  • pomiary geodezyjne – geodezja inżynieryjno - przemysłowa

  • skanowanie laserowe 3D

  • opracowania fotogrametryczne

  • lokalizacja infrastruktury podziemnej (kable, rury, studnie)

  • inwentaryzacja architektoniczno-budowlana

  • produkcja i sprzedaż lokalizatorów infrastruktury podziemnej WIP

ggggg_edited.jpg

Skanowanie 3D

Nowość!

Laserowy skaning konstrukcji i obiektów budowlanych zapewniający:

  • precyzję

  • gęstość pomierzonych punktów

  • kolorową reprezentację zeskanowanego obiektu

Anchor 1

Fotogrametria

Nasza oferta obejmuje również opracowania fotogrametryczne powstałe dzięki pozyskiwaniu danych z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych (dronów). W bezpieczny, szybki i dokładny sposób wykonujemy:

  • pomiary objętości mas ziemnych, hałd węgla, składowisk złomu i pryzm kruszywa itp.

  • ortofotomapy o wysokiej rozdzielczości

  • dokumentacje fotograficzne miejsca planowanej inwestycji, postępu prac budowlanych oraz istniejących obiektów

Geodezja

Usługi geodezyjne świadczone przez firmę Geo-Serwis obejmują:

  • pomiary inżynieryjno - przemysłowe

  • kompleksową obsługę inwestycji w budownictwie

  • mapy do celów projektowych

  • podziały nieruchomości i inne opracowania geodezyjno-prawne

  • lokalizację infrastruktury podziemnej

  • inwentaryzacje architektoniczno-budowlane

bottom of page