top of page

Geo-Serwis Janusz Żurowski

Company's primary activities include surveying services such as:

 • construction measurements - land and industrial surveying

 • drone surveying and photogrammetric studies

 • location of underground infrastructure (cables, pipes, wells)

 • architectural and constructional as-built surveying

 • production and distribution of WIP underground infrastructure detectors

ggggg_edited.jpg

Skanowanie 3D

Nowość!

Laserowy skaning konstrukcji i obiektów budowlanych zapewniający:

 • precyzję

 • gęstość pomierzonych punktów

 • kolorową reprezentację zeskanowanego obiektu

Anchor 1

Fotogrametria

Nasza oferta obejmuje również opracowania fotogrametryczne powstałe dzięki pozyskiwaniu danych z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych (dronów). W bezpieczny, szybki i dokładny sposób wykonujemy:

 • pomiary objętości mas ziemnych, hałd węgla, składowisk złomu i pryzm kruszywa itp.

 • ortofotomapy o wysokiej rozdzielczości

 • dokumentacje fotograficzne miejsca planowanej inwestycji, postępu prac budowlanych oraz istniejących obiektów

Geodezja

Usługi geodezyjne świadczone przez firmę Geo-Serwis obejmują:

 • pomiary inżynieryjno - przemysłowe

 • kompleksową obsługę inwestycji w budownictwie

 • mapy do celów projektowych

 • podziały nieruchomości i inne opracowania geodezyjno-prawne

 • lokalizację infrastruktury podziemnej

 • inwentaryzacje architektoniczno-budowlane

bottom of page