top of page

Construction Surveying

Pomiary inżynieryjno – przemysłowe

 • precyzyjne pomiary przemieszczeń i odkształceń konstrukcji

 • pomiary inwentaryzacyjne zbiorników na paliwa płynne

 • pomiary objętości (mas ziemi, węgla na składowiskach)

Kompleksowa obsługa inwestycji w budownictwie

• tyczenie osi konstrukcyjnych

• pomiary kontrolne konstrukcji

• inwentaryzacja powykonawcza obiektów

• prowadzenie numerycznej mapy dyżurnej

20170307_101644.jpg

Pomiary inżynieryjno – przemysłowe

 • precyzyjne pomiary przemieszczeń i odkształceń konstrukcji

 • pomiary inwentaryzacyjne zbiorników na paliwa płynne

 • pomiary objętości (mas ziemi, węgla na składowiskach)

20150511_105540.jpg

Kompleksowa obsługa inwestycji w budownictwie

• tyczenie osi konstrukcyjnych

• pomiary kontrolne konstrukcji

• inwentaryzacja powykonawcza obiektów

• prowadzenie numerycznej mapy dyżurnej

20180814_144000.jpg

Mapy do celów projektowych

 • w opracowaniu klasycznym

 • w opracowaniu numerycznym

Podziały nieruchomości i inne opracowania geodezyjno-prawne

• analizy oraz badania stanu prawnego nieruchomości

• wstępne projekty podziału nieruchomości

• badania ksiąg wieczystych

20150303_123012.jpg

Lokalizacja infrastruktury podziemnej​

 • pomiary przebiegu tras rurociągów i kabli energetycznych z określeniem głębokości ich ułożenia

 • wskazanie miejsc uszkodzeń kabli energetycznych (przerwanie lub doziemienie)

 • lokalizacja zasypanych studni kanalizacyjnych, zbiorników metalowych, trzpieni i pokryw zasuw (do głębokości 4 metrów)

IMG-20170404-WA0002.jpg

Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana do celów:

 • projektowych

 • uzyskania samodzielności lokali

 • podatkowych

Pomiary sytuacyjno-wysokościowe i inwentaryzacyjne realizujemy instrumentami marki Leica.

Lokalizację infrastruktury podziemnej wykonujemy instrumentami produkcji własnej oraz firmy Metrotech i Schonstedt.

bottom of page